ZHP a religia

Coraz częściej spotykamy się z pytaniem: „Czy żeby być członkiem Związku Harcerstwa Polskiego muszę być chrześcijaninem?”. Pojawia się ono nie tylko w życiu realnym, lecz także w internetowym. Osoby, które dociekają dlaczego tak się dzieje, wnioskują,

Read more
1 2